Πολυϊατρείο Σκοπέλου | Προσθήκες ιατρείων Μαΐου 2024 – Ακτινοδιαγνώστης – Μαιευτήρας Γυναικολόγος

Πολυϊατρείο Σκοπέλου | Προσθήκες ιατρείων Μαΐου 2024
Πολυϊατρείο Σκοπέλου | Προσθήκες ιατρείων Μαΐου 2024Σάββατο 25 Μαΐου
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης ( Υπερηχογρφήματα – Triplex- Ακτινολογικές εξετάσεις)
Δρ. Ιωάννης Βαρμπομπίτης
Τρίτη – Τετάρτη 28 ~ 29 Μαΐου
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Δρ. Παν. Λούτσος

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: