Τετάρτη

19 Ιουνίου 2024

Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκοπέλου

Το εργοστάσιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκοπέλου
Πρόσκληση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκοπέλου σε σύγκληση επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Κυριακή 23/10/2022, με δύο θέματα προς συζήτηση.

Προσκαλούνται τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκοπέλου, σύμφωνα με την από 641/8-10-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε σύγκληση επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκοπέλου στις 23 Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 6:00 μ.μ. στο κινηματοθέατρο «ΟΡΦΕΑΣ».

Τα θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ημερήσιας διάταξης είναι:

Κοινοποίηση:

Διαβάστε ακόμα: